Dílenská činnost

  • Ve Slatině máme dílny, ve kterých se provádí veškeré opravy mechanizace, na které není potřeba autorizovaný servis. Je zde soustružna, kovárna, dílna vybavená portálovým jeřábem. K údržbám samochodných strojů slouží středisko PHM. Kvalifikace našich opravářů je prohlubována účastí na odborných školeních