Aktuality

  • 18.10.2022


  • Řádná valná hromada společnosti ZS Slatina pod Hazmburkem a.s., která se konala dne 3.9.2020, schválila změnu stanov, na základě které byly do stanov zařazeny ustanovení o možnosti vydání hromadných akcií. Důvodem pro změnu stanov byla skutečnost, aby evidence akcionářů a formální náležitosti akcií odpovídaly současné právní úpravě.Dokument je k dispozici na tomto odkazu -dopis akcionarum- nebo ve složce zprávy pro akcionáře.