Aktuality

  • 15.6.2021


  • Zemědělská společnost vydává rozhodnutí představenstva a návrh rozhodnutí valné hromady 2021. Prosíme akcionáře aby si jej pročetli. Dokument je k dispozici na tomto odkazu -rozhodnutí- nebo ve složce zprávy pro akcionáře.