BPS Slatina pod Hazmburkem 549 kW

Kontrola Státním úřadem Inspekce práce

Ve dnech 3.-5.září proběhla na naší bioplynové stanici hloubková kontrola Státního úřadu Inspekce práce - Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký a Liberecký kraj Ústí nad Labem. Kontrola byla zaměřena na celkovou bezbečnost provozu bioplynové stanice a provedli ji inspektoři se specializací na plynová zařízení, tlakové nádoby, elektrická zařízení, bezpečnost a hygienu práce. Touto důkladnou kontrolou byly zjištěny pouze drobné závady (chybějící část zábradlí v prostoru technologického sklepa, chybějící šrafování označující podchozí výšku schodiště), které byly odstraněny ještě v průběhu kontroly.
Výsledek kontroly je bez závad a provoz bioplynové stanice byl zhodnocen jako bezpečný.


Kontrola Hasičským záchranným sborem


17.září 2014 byla na bioplynové stanici usutečněna kontrola ze strany Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje - Územního odboru Litoměřice, zaměřená na dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Kontrolou nebyly zjištěny vůbec žádné závady ani porušení zákona.


Planný výjezd vozidel Hasičského záchranného sboru


Dne 5.9. kolem půl osmé večer někdo z projíždějícího vlakového spoje Libochovice - Lovosice nahlásil na dispečink integrovaného záchranného systému údajný požár na naší bioplynové stanici. Během chvíle dorazily do Slatiny za nemalého zájmu místních obyvatel jednotky HZS z Lovosic a Litoměřic, dále dobrovolní hasiči z Budyně a Klapého. Zároveň s nimi dorazil i příslušník Policie ČR. Všichni marně hledali nějaký požár. Po příjezdu obsluhy bioplynové stanice bylo vše vysvětleno. Někdo z vlaku zahlédl plamen bezpečnostního hořáku (fléry), který spaluje přebytkový plyn (viz foto). V době příjezdu HZS již hořák nebyl v provozu. Vzhledem k zájmu ze strany hasičů jsme fléru uvedli do provozu, oni si ji prohlédli a odjeli. Je jen škoda, že vzhledem k tomuto planému výjezdu mohli hasiči zrovna chybět tam, kde by mohlo skutečně dojít k ohrožení na majetku nebo na životech.